Vi brukar säga att Tekcity AB är liten företag med stora ambitioner. Men endast stora ambitioner räcker inte att erbjuda bra produkter. I flera år har vi kämpat att erbjuda nånting extra för våra kunder. Så småningom förstod vi att enbart jobba med renovering av mindre tak kommer vi inte lång, därför har vi nu flera avdelningar som jobbar tillsammans eller var för sig hela tiden. 

Idag har vi flera yrkesroller i vår företag, där vi fokuserar på utveckla dem starkaste sidor hos vår personal. Vi jobbar med flera duktiga projektledare, plåtslagare, administratörer, takläggare, snickare som hjälper våra kunder dagligen för att få den bästa resultat som går att få, för ett rimligt pris också. Nedan hittar ni guiden på hur en byggprocesser brukar se hos oss och få grundläggande uppfattning om dessa.

Lär känna oss

Första Kontakten.

Vi på Tekcity AB jobbar ständigt med att du som vill bli kund hos oss, får enkelt att få tag på en kollega som kan hjälpa dig. Du kan alltid ringa, sms:a eller skriva mejl, då får du svar nästan direkt.

Rådgivning.

Att få korrekt uppfattning på vad du behöver är nyckel till vad vi kan erbjuda. Det finns inga krav att du ska veta allt om bygget och för att kunna hjälpa dig, kommer vi guide dig genom och lyssna på vad du förväntar dig från oss.

Platsbesök.

Oavsett storleken eller komplexiteten, så jobbar vi alltid noga med planeringen och förordningar på projektet. Det är ytterst viktigt för oss att visa den färdiga resultatet för kunden utifrån från vad som överkommen.

Olika avdelningar

Utifrån dina personliga behov kommer vi berätta hur exakt kan vi planera projekten och vilka som kommer delta i projektet. Beroende på svårighetsgraden så deligerar vi uppdrag till respektive avdelng.

Takbyte

För att utföra en vanligt takbyte på 50-200 kvm brukar vi planera 2 takläggare i 7-12 dagar, beroende på taklutning och svårighetsgrad

Takbyte +

För att utföra lite mer svårare uppdrag, så brukar våra takläggare få hjälp av plåtslagare, snickare eller solcellmontör

Renovering/ tillbyggnader

För projekt där planeras att en eller flera till och utbyggnader skall byggas, sätter vi upp större team med eget projektledare

Nybyggnation

För större projekt där en eller flera hus planeras att byggas från grunden, delegeras ett team som anpassas till projektens behov

Utförandet

Beroende på vilket projekt som ska utföras planerar vi materialinköp, logistik, bortforsling av byggavfall och utförande. Tiden som tar att presentera offerten till en kund varierar från ett par timmar till flera veckor. Våra offerter har alltid fastpris, vilket ställer höga krav på oss, som planerar projekt

Planering

Utifrån insamlad information, ritningar, bilder och annan material brukar vi ta fram en översikt som ligger i grunden av offerten och utförandet

Materialinköp

I vissa allra flesta fall brukar vi räkna ut material som kommer att användas. Det är viktigt att  beräkningar är korrekta för att undvika materialbrist senare

Övriga kostnader

Vi tar extra hänsyn för att ställningar och logistik, samt resor beräknas så noggrann som möjligt, för att se till att byggprocessen flyter på så smidigt som möjligt 

Utförandet

Den längsta och mest omfattande steg i byggprocessen är bygget. Vi utför noggrann projektledning och kontroll så att det ställer inte till senare 

Villkor

Vi tar alltid till hänsyn till hur vi presenterar budgeten och villkor i en offert. Godkänner kunden offerten så blir den till en avtal, som utförs enligt vad som står i den.