Takomläggning

Snabbguide i tak

Att få hjälp med taket

Tak är en av dem viktigaste element på huset. Trots att det mesta på taket verkar vara ganska standard, det är dem små detaljer som spelar roll egentligen med vad som är bäst med ditt tak. Det första som är även avgörande i vad vi kan hjälpa en kund med, är att faställa behovet.

 

Scrolla ned så får du veta mera vad som är bäst för ditt tak

 

Grunder

I dem flesta fall taket här i Sverige är ganska standard när det gäller grundläggande uppförandet.  Dock måste man även som kund veta vad som gäller, när det gäller korrekt uppförande, material och garanti 

1. Takstolar

Själva taket vilar på takstolar. Dem är bärande konstruktioner och får ej ändras eller på nåt sätt manipuleras väsentligt utan bygglov och ordentligt projektering. Om det finns mögel eller skadade delar försöker vi, utan att det påverkar bärande förmåga att reparera eller ersätta skadade delar. 

2. Råspont eller undertak

Beroende på vilket år byggdes undertaket, så kan den bestå antingen av råspont eller masonit. I vissa fall kan det även förekomma plywood eller inget material alls. Råspont på 18-23 mm är mest förekommande och hållbaraste av alla alternativ. Den håller i många år och har ganska bra värmeisolerande egenskaper.  

3. Papp

Underlagspapp är väsentligt del av taket som skyddar den mot fukt och vatten och den ska fästas fast på råsponten. Den kallas även för tätskikt, och är väldigt viktigt för att skydda taket. Det är ett krav på att takläggare använder rätt underlag och vet hur den ska läggas. Ett misstag som är dyrt att åtgärda om man gör fel.

4. Takavvattningssystem

Taket är mest utsatta delen av huset när det gäller väder element och tid. Att ha ett bra takavvattningssystem och underhålla är den säkraste sätt att få taket att funka som det ska i flera decennier framåt. Rätt takavvattningssystem består av fotplåt, olika beslag på stos/ skorsten och vindskiva, ränna, krokar och stuprör med tillbehör. 

5. Läkt, nock och vindskiva

Rätt virke på betong/tegel/ plåttak håller allt på plats och är bärande konstruktion till ytterskikt. På vissa typer av plåttak och även papptak använder man annorlunda virke som är lika viktigt för funktionell och  felfritt tak.

6. Takkupa och takfönster

Takkupa och fönster är bra alternativ till att få fungerande och välmående bostad. Dock dem konstruktioner kan vara mycket krångliga när det gäller snickeri och plåtarbete. Dessa detaljer måste undersökas på plats och om man vill bygga nya eller ändra existerande, måste man först få ett bygglov.

7. Ytterskikt

Den yttersta delen av taket är en det man ser mest av. Den kan bestå av tegelpanna, betongpanna, plåt, takpapp m.m., som kan variera i material, färg, modell, ursprung, teknologi. Det krävs en hel del erfarenhet för att kunna jobba med dem. 

8. Plåtarbete

Det finns nog inga tak som klarar sig utan en kunnigt plåtslagare. Underbeslag och plåtbeslag till skorsten, stosar och takkupor kräver skicklighet och kunskap

9. Målning

För att skydda taket och för att få den fräscha utseende, utförs en hel del målningsarbete på taket. I dem flesta fall vindskivor och plåt som ska målas, men vi brukar måla även underspikningen och gavel då och då

10. Diverse detaljer

Det finns mängder med detaljer på taket som kunden knappt känner till eller vill ens veta om. Mindre såsom fågelband, insektsnät och ventilationsbeslag. Eller större takkupor, takfönster soceller, samt  tillbyggnader förekommer allt mer det senaste tiden. Alt det kräver stor skicklighet och kunskap från oss för att få taket fungera i ett harmoni.

Att Byta Taket

Att byta tak innebär att man framför allt att man byter ytterskikt på taket. Det kan vara betong, tegel, papp eller plåt. Tumregel är kostnaden för hela processen kan variera ganska kraftigt. Därför brukar vi rekommendera att byta pannor om dem består av betong och lägga om papptak från grunden om man har inte gjort dem senaste 40-50 år. Samma gäller för plåttak.

Exempel på betongpanna. Notera färg och mönster. Ny panna kan kosta mellan 6 till 14 kr ex moms

 

Att lägga om taket

Har man en tegelpannetak, så kan man välja att byta underlagspapp och läkt, men behålla och tvätta ytterskiktet. Kolla bara att man har reserv på pannor, som kan vara ganska dyra. 

Exempel på enkupigt tegelpanna från 1930 talet. Den går att återanvända och värd att behålla. En gammal panna kan kosta upp till 250 kr per styck

Att få hjälp med råspont

Råsponten är en av dem mest krångligaste med taket. Dess byta förknippat med vissa risker, höga kostnader och planerat användningsområde. Att vi byter råspont kan framför alls bero på hög ålder, konstruktionsfel, mögelpåverkan eller fukt. 

Har man dåligt ventilation, som man har inte gjort någonting åt, så riskerar du som ägare, hamna på råspontbyte. Vi försöker att undvika det med bland annat mögelbehandling eller åtgärder med ventilation och byte av mest skadade sektioner. Men i dem flesta fall tyvärr enda alternativet är att byta hela undertaket.

Även dem som har villa från sen -60,-70 och 80 talet vill byta från lätt masonitskiva till råsponten. Oftast dem höga energikostnader eller solcell montage kan ligga i grunden för det. Det kan vara ett bra ide, dock måste man kolla att takstolarna kan hålla den extra tyngden.

Tätskikt

Att skydda fastigheten mot fukt, väder och vind är en förutsättning för en lång livslängd och ett bra inneklimat. Här fyller tätskiktet en avgörande roll, både ovan- och underifrån. Det exponerade tätskiktet på taket svetsas enligt säkra riktlinjer med hög precision för att säkerställa 100% täthet. Vi arbetar i huvudsak med tätskikt av Bitumen.

Exponerat tak

Ett tak ska inte bara ha ett tidlöst utseende, utan också en lång livslängd. Dagens tätskikt håller upp till 50 år. Listtäckning och färgat tätskikt är bra exempel på hur man med enkla medel kan få ett tak att se mer levande ut.

Dolda tätskikt

Denna typ av tak kräver ett väl fungerande tätskiktssystem. Ofta skall tätskiktet klara av trafik, växtlighet och andra påfrestningar. Vi har en integrerad kunskapsbank och helhetslösningar inom alla dessa områden. Ett av oss genomfört projekt täcker varje detalj – från ett tätt underlag till en grönskande innergård. 

Takmålning

Takmålning är effektiv och hållbar metod att hålla taket fräsch och rent i flera år framåt. Oftast rekommenderar vi att måla betongpannor var ungefär 15 år, beroende givetvis på omgivningen. Vi ser det som underhållsarbete, där vi kontrollerar taket på eventuella skador och skriver en besiktnings rapport på läkt, vindskiva och papp till exempel. Ett jätte bra alternativ för dem som vill förbereda sitt hus för försäljning.

Taksäkerhet

I att man ökar kunskap i hur ens tak ska se ut och hur väll ska den fungera, så utvecklar man även kunskap kring säkerheten på taket. I Sverige är det konstant fokus på ändrade väderförhållande som kan vara aktuella vintertider och vår. Det finns flera utsatt område på taket, vid exempelvis entré och altan med plasttak är mest utsatta vid mycket snö, där risker är ganska höga för en skada. Det gäller både småvillor och speciellt höga tak, där fallande is och snö kan verkligen ställa till det.