Takguide

För dig som vill veta mer

Behov

Tak är en av dem viktigaste byggelement på huset. Trots att det mesta på taket verkar vara standard, det är dem små detaljer som spelar roll när det gäller vad som är bäst med ditt tak. För att kunna hjälpa dig med det har tagit fram det viktigaste moment som vi brukar kolla när vi besiktar taket på plats. 

Alla renoveringar börjar med att kunden inser att det är dags att göra någonting med taket. I regel finns det 3 huvudorsaker att man kanske börjar titta mer och mer på någonting som man har inte brukat märka förut. Dem allra vanligaste anledningar till varför man vill byta taket är läckage, ändring av nuvarande konstruktion eller slitage. Men även dem indirekta tecken, såsom mossa, missfärgningar, små sprickor kan vara orsaken kring byte av tak.

 

Scrolla ned så får du veta mer om ditt tak

 

Högt slitage (vanligaste orsak)

Behov att komplettera/ Nybyggnation

Läckage (sällsynta)

Taket i dem flesta fall, är den delen av hus som tar mest stryk av väder och vind under ganska lång tid. Även den dyraste och tåligaste material är tyvärr hjälplös när det gäller tid och extrema förhållande.

Det byggs många nya hus i Sverige varje år. Ännu mer är i behov av att uppgradera eller bygga till. Det kan bero på ökat behov av extra utrymme, felaktigt befintlig konstruktion, renovering, nytt badrum/hall eller montage av solceller

Det mest otrevligaste och som tur sällsynta behovet att byta taket är läckage på taket. Ett läckage uppstår oftast pga mekanisk skada, konstruktionsfel eller högt slitage

Grunder inom takläggning

I dem allra flesta fall när det gäller taket här i Sverige är det ganska standard med vad som vi kallar för grundläggande uppförandet. Dimensioner på råsponten, reglar, pannor och andra detaljer och dess placering, samt infästning regleras utifrån vad som var standard när huset byggdes. T. ex idag bygger vi utifrån referensverk som heter AMA Hus. AMA Hus är det referensverk som används när man ska göra upphandlingsunderlag eller tekniska beskrivningar för husbyggnadsarbeten och för att tolka beskrivningen när arbetet utförs. AMA Hus utges i nya versioner vart tredje år.

1. Takstolar

Takstolar är bärande konstruktion (oftast i trä) som man bygger taket på. Dem allra flesta tak har 1200 mm centrumavstånd på sina takstolar. Bärande konstruktion betyder normalt att får inte ändra eller på nåt sätt manipulera väsentligt konstruktionen utan bygglov och ordentligt projektering. Bland annat räknar man ut bärande egenskaper, infästning, snöbelastning och dimensionering. Ifall om takstolen påverkad av mögel eller skadad på nåt annat sätt försöker vi, utan att det påverkar bärande förmåga, att reparera eller ersätta skadade delar. 

2. Underlag

Underlag är en del av taket som sitter på takstolar och utgör fast skikt mellan yttre skikt och vinden. Beroende på när huset byggdes, så kan underlaget normalt bestå antingen av råspont eller masonit. I vissa fall kan det förekomma även plywood eller inget material alls. Råspont på 18-23 mm är mest förekommande alternativ, när det gäller underlag. Den håller i många år och har bra värmeisolerande egenskaper.  

3. Papp

Underlagspapp är väsentligt del av taket som skyddar den mot fukt och vatten och normalt den ska fästas fast på råsponten. För hus där det saknas råspont, finns ett alternativ som kallas för frihängande underlagsduk. Underlagspapp kallas bland även för tätskikt, och är väldigt viktigt för att skydda taket mot fukt och väder. Det är ett krav på att takläggare använder rätt underlag och vet hur den ska läggas. 

4. Takavvattningssystem

Taket är mest utsatta delen av huset när det gäller väder element och tid. Att ha ett bra takavvattningssystem och underhålla är den säkraste sätt att få taket att funka som det ska i flera decennier framåt. Rätt takavvattningssystem består av fotplåt, hängränna, krokar och stuprör med tillbehör, samt olika beslag på stos/ skorsten och vindskiva.

5. Virke

Olika detaljer av trä på ditt tak används för att skapa stabil konstruktion som håller ihop övriga delar på plats. Virke som används för att skapa bärande konstruktion till pannor eller plåt, heter bärläkt och ströläkt. På nocken sitter nockregel. För att skydda fasaden på gavelsidan används vindskiva. På fram och baksidan, där takstolar sticker ut sitter takfotsbräda. Ibland förekommer även inbrädning på undersidan av taket som vi brukar kalla för underspikning, som oftast också består av trä (men även plåt eller asbest förekommer då och då). 

6. Takkupa och takfönster

Takkupa och fönster är bra alternativ till att få fungerande och välmående bostad. Dock dem konstruktioner kan vara mycket krångliga när det gäller snickeri och plåtarbete.     

7. Ytterskikt

Den yttersta delen av taket är en det man ser mest av. Den kan bestå av tegelpanna, betongpanna, plåt, takpapp m.m., som kan variera i material, färg, modell, teknologi. Det krävs en hel del erfarenhet för att kunna jobba med dem. 

8. Plåtarbete

Det finns nog inga tak som klarar sig utan en kunnigt plåtslagare. Underbeslag och plåtbeslag till skorsten, stosar och takkupor kräver skicklighet och kunskap.

9. Målning

För att skydda taket och för att få den fräscha utseende, utförs en hel del målningsarbete på taket. I dem flesta fall vindskivor och plåt som ska målas, men vi brukar måla även underspikningen och gavel då och då

10. Diverse detaljer

Det finns mängder med detaljer på taket som kunden knappt känner till eller vill ens veta om. Mindre såsom fågelband, insektsnät och ventilationsbeslag. Eller större takkupor, takfönster soceller, samt  tillbyggnader förekommer allt mer det senaste tiden. Alt det kräver stor skicklighet och kunskap från oss för att få taket fungera i ett harmoni.

Vi hoppas att vi kunde hjälpa till med frågor kring ditt tak. Dock det finns alltid nånting som gör just ditt tak speciell. Tveka inte kontakta oss, så hjälper vi till.