REFERENSPROJEKT

Sen 2021 jobbar vi ständigt med solcellmontage, bland annat i samband med takbyte. Nedan hittar ni solcellprojekt som vi utförde i samarbete med olika solcelleverantörer och tillverkare

Solcellmontage i Järfälla

Kundgrupp: ARKA Energy
Uppdrag: montage av solcellpaneler i Järfälla

Uppdraget bestod av installation av 14 solcellspaneler 

Solcellmontage i Rånäs

Kundgrupp: ARKA Energy
Uppdrag: montage av solcellspaneler

Uppdraget bestod av installation av 33 solcellspaneler i Rånäs

Solcellmontage i Södertälje

Kundgrupp: privat
Uppdrag: montage av solcellpaneler i södertälje

Uppdraget bestod av installation av 30 solcellpaneler i Södertälje

Takläggning och solceller: Handelsvägen, Danderyd

Kundgrupp: i samarbete med midsummer
Uppdrag: Takläggning+solceller

Omläggning av tak i Danderyd. Uppdraget består av

 • byte av betongpannor
 • byte av underlagspapp
 • nya strö-och-bärläkt
 • tillverkning och installation av samtliga plåtdetaljer
 • installation av Midsummer solceller
 • montering av ny takavvatningssystem

Takläggning och solceller: Lillebovägen, Sollentuna

Kundgrupp: i Samarbete med midsummer
Uppdrag: Takläggning+solceller

Omläggning av tak i Sollentuna. Uppdraget består av

 • byte av betongpannor
 • byte av underlagspapp
 • nya strö-och-bärläkt
 • installation av Midsummer solceller
 • återmontering av takavvattningssystem av koppar

Asbestsanering, råspont, takläggning och solceller: Stora Slingan, Sollentuna

Kundgrupp: i Samarbete med midsummer
Uppdrag: Takläggning+solceller

Omläggning av tak i Sollentuna. Uppdraget består av

 • asbest (eternit sanering och rivning)
 • nytt råspont
 • byte av betongpannor
 • byte av underlagspapp
 • nya strö-och-bärläkt
 • installation av Midsummer solceller
 • installation av Velux fönster
 • takavvattningssystem

Papptak+solceller i Norrtälje

Kundgrupp: i Samarbete med midsummer
Uppdrag: Takläggning, ombyggnation+solceller

Åtgärdsarbete i Norrtälje. Uppdraget består av

 • nytt råspont på garagetak
 • byte av papptak
 • byte av underlagspapp
 • installation av Midsummer solceller
 • renovering och stomme

Takläggning, råspontbyte+solceller: Granatvägen, Svartsjö

Kundgrupp: i Samarbete med midsummer
Uppdrag: Takläggning+solceller

Åtgärdsarbete i Ekerö. Uppdraget består av

 • råspontbyte
 • byte till plåttak
 • byte av underlagspapp
 • installation av Midsummer solceller
 • nya skorsten och stosbeslag
Kostnadsfri offert

Välkommen att kontakta oss med din förfrågan!