REFERENSPROJEKT

Sen 2021 jobbar vi ständigt med solcellmontage, bland annat i samband med takbyte. Nedan hittar ni solcellprojekt som vi utförde i samarbete med olika solcelleverantörer och tillverkare

Solcellmontage i Järfälla

Kundgrupp: ARKA Energy
Uppdrag: montage av solcellpaneler i Järfälla

Uppdraget bestod av installation av 14 solcellspaneler 

Solcellmontage i Rånäs

Kundgrupp: ARKA Energy
Uppdrag: montage av solcellspaneler

Uppdraget bestod av installation av 33 solcellspaneler i Rånäs

Solcellmontage i Södertälje

Kundgrupp: privat
Uppdrag: montage av solcellpaneler i södertälje

Uppdraget bestod av installation av 30 solcellpaneler i Södertälje

Takläggning och solceller: Handelsvägen, Danderyd

Kundgrupp: i samarbete med midsummer
Uppdrag: Takläggning+solceller

Omläggning av tak i Danderyd. Uppdraget består av

  • byte av betongpannor
  • byte av underlagspapp
  • nya strö-och-bärläkt
  • tillverkning och installation av samtliga plåtdetaljer
  • installation av Midsummer solceller
  • montering av ny takavvatningssystem