Om företaget

Tekcity AB är ett unik företag, som kombinerar kunskap och flexibilitet för alla typer av projekt, oavsett dess storlek

 

Tekcity AB är ett byggföretag med lång erfarenhet och uppfött kunskap inom byggsektorn. Företaget grundades av fåtal likasinnade hantverkare i Göteborg och 2 år senare även i  Stockholm. Nu efter flera år i branschen och flera avslutade projekt, erbjuder vi nog en av dem bredaste urval av tjänster som man kan hitta på marknaden inom bygg. Det är unika detaljen gör att vi har tillgång till specialister med olika kompetens, som kan utföra olika typer av jobb i ett och samma projekt. 

Vår specialitet redan från början var i nybyggnation och omläggning av olika typer papp och panntak. Inritningar som vi har har utvecklat enormt under senaste år utan att förlora vårt flexibilitet i jobbet och relation till kunderna. 

 

Oavsett storlek eller omfattning på våra projekt, strävar vi alltid uppnå det högsta möjliga kvalite, genom systematisk arbete. Varje projekt delas våra arbetsuppgifter i 3 tre huvudmoment, där varje part har sina egna ansvarsområde:

Planering– viktigt arbetsmoment, som består av noggrann insamling av data och dess bearbetning. I detta skedde kommunikation med beställaren är mycket viktigt och tillsammans med samtliga parter, vi utarbetar rutiner och steg, som kommer läggas i grunden av framtida projekt. 

Utförande– team av professionella hantverkare förbereder, utför och sätter ihop alla bitar enligt planen. Samtidigt jobbar ett arbetsledaren och kunden tillsammans på plats med dem minsta detaljer, som kan vara viktiga för att kunna utföra arbetet.

Kontroll– Arbetsledaren eller projektledaren  och kund går igenom alla moment, vid avslutning av varje arbetsmoment. Vid eventuella fel och osäkerhet, skapar vi ett åtgärdsplan, där vi försöker så noggrann som detta möjligt åtgärda alla eventuella problem.

 

 

 

I grunden av vår filosofin ligger flexibilitet med korrekt balans i våra tjänster. För att bibehålla dem bästa priser på marknaden i förhållande till bästa kvalite, vi försöker att hitta de bästa kvalitativa lösningar, som gynnar våra kunder. Varje projekt och varje kund är unik på sitt eget sätt, samt har sina egna prioriteringar. Det är därför vårt mål att jobba tillsammans med kunden, genom att erbjuda opartisk expertis så mycket som detta möjligt, där i grunden kunden själv avgör vad som är viktigt för hen. Uppgiften är att guida kunden och erbjuda flexibilitet när det gäller våra tjänster och priser. 

Allt detta beror framför allt på att våra skyldighet och garantier, gentemot våra kunder, kan sträcka sig över decennier, där minsta lilla osäkerhet hanteras på bästa möjliga sätt, för att undvika onödiga oron och skarvar i kommunikationen med beställaren. 

Har du frågor?

Ring oss: 070 015 0502

Vardagar: 9:00-17:00

E-post: info@tekcity.se

Huvudkontor

Söderbyvägen 13

19545 Arlandastad

Sverige

Navigering